TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ – bet365 eee

Với bề dày truyền thống hoạt động 22 năm kể từ ngày thành lập, là trường nghề duy
nhất của thành phố Hà Nội có trụ sở chính tại Xuân Bách, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội và được giao nhiệm vụ đào tạo chương trình tích hợp song bằng cho học sinh sinh viên.

📌Học sinh có nhu cầu đăng ký nhập học theo link sau:

✏Trường Trung cấp Kinh tế – bet365 eee tự hào, khẳng định học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có năng lực, kỹ năng toàn diện và có được sự nghiệp vững chắc, đóng góp, cống hiến ngày càng nhiều cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

☎Điện thoại đón tiếp và hướng dẫn hồ sơ nhập học: 0961 87 98 94 – 0865 22 37 99 – 0866 15 97 99