NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

Với sự phát triển nền kinh tế nhanh chóng hiện nay thì nhu cầu sử dụng điện của người dân vào các hoạt động sống là vô cùng nhiều, trong đó ngành điện được chia làm điện công nghiệp và dân dụng được sử dụng nhằm phục vụ đời sống con người. Người theo học […]

Continue Reading

NGÀNH KỸ THUẬT PHA CHẾ VÀ PHỤC VỤ ĐỒ UỐNG

Ngày nay, nhu cầu mua sắm đang bùng nổ trên toàn cầu đặc biệt là ngành du lịch và ẩm thực. Trong đó, ngành ẩm thức đồ uống trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống xã hội. Ngày càng có nhiều khu du lịch hình thành, đặc biệt là những khu đô thị, […]

Continue Reading