TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ – bet365 eee THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 2

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 2 Trường Trung cấp Kinh tế – bet365 eee trụ sở chính tại Xuân Bách, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội tuyển sinh Đợt 2 vào lớp 10 THPT học đồng thời Trung cấp nghề chính quy năm học 2023 -2024 Học sinh có nhu cầu đăng […]

Continue Reading

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ – bet365 eee SẴN SÀNG CHÀO ĐÓN CÁC EM HỌC SINH NHẬP HỌC VỚI NHỮNG ĐIỀU KIỆN, QUYỀN LỢI VÀ SỰ CHĂM LO TOÀN DIỆN NHẤT, cụ thể như sau:

✏Nhóm lớp tuyển sinh: Gồm có 02 nhóm

Continue Reading