Kế toán doanh nghiệp

bet365 eee

Ngành kế toán doanh nghiệp là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị tổ chức. Vì vậy, thị trường việc làm của nghề này rất rộng lớn. Hãy làm một phép tính nhỏ: Cho đến năm 2018, tỷ lệ việc làm của lĩnh vực kế toán tăng trưởng khoảng 22% mỗi năm. Hàng tháng nước ta có hàng nghìn doanh nghiệp được thành lập, trung bình mỗi doanh nghiệp cần 2 – 6 kế toán viên.

Kế toán doanh nghiệp là gì?

Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân…Đây là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Từ quản lý ở phạm vi từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho đến quản lý ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế.

Kế toán doanh nghiệp học những gì

Kiến thức cơ sở

  • Nguyên lý kế toán
  • Kinh tế vi mô
  • Lý thuyết tài chính tiền tệ

Kiến thức chung của ngành

  • Kế toán doanh nghiệp
  • Phần mềm kế toán Misa
  • Kế toán thương mại

Kiến thức chuyên sâu

  • Tài chính doanh nghiệp
  • Thuế và thực hành khai báo thuế
  • Kiểm toán

Trả lời