Tin học Ứng dụng

bet365 eee

Tin học ứng dụng cơ bản thực chất là một tên gọi khác của chuyên ngành công nghệ thông tin, là việc sử dụng công nghệ thông tin, máy tính phục vụ tốt nhất cho con người.

Bộ môn tin học ứng dụng nhằm đào tạo kỹ sư chuyên ngành tin học ứng dụng. Người học sẽ được đào tạo theo chương trình ngành công nghệ thông tin. Sau khi ra trường được cấp bằng kỹ sư Công nghệ thông tin.

Tin học ứng dụng học những gì?

Ngành Công nghệ thông tin nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về:

  • Kỹ thuật lập trình
  • Thiết kế web
  • Công nghệ phần mềm
  • Phân tích thiết kế hệ thống
  • Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  • Công nghệ JAVA , Lập trình hướng đối tượng
  • Đồ họa ứng dụng
  • Thiết kế hoạt ảnh
  • Xây dựng các phần mềm quản lý …Hơn nữa sinh viên cũng được trang bị các kiến thức về Kiến trúc máy tính, Mạng máy tính, Quản trị mạng, Quản trị WEB server,…

Thông qua đó các bạn sinh viên có khả năng có khả năng lập trình, thiết kế xây dựng, bảo trì website, xây dựng các ứng dụng cho các doanh nghiệp, công ty. Ngoài ra có khả năng vận hành và nâng cấp phát triển các ứng dụng phần mềm của các công ty và doanh nghiệp…

Trả lời