NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

NGÀNH NGHỀ

Với sự phát triển nền kinh tế nhanh chóng hiện nay thì nhu cầu sử dụng điện của người dân vào các hoạt động sống là vô cùng nhiều, trong đó ngành điện được chia làm điện công nghiệp và dân dụng được sử dụng nhằm phục vụ đời sống con người.

Người theo học ngành điện dân dụng và công nghiệp sẽ được đào tạo những nội dung về máy điện, mạng điện, khí cụ điện, sửa chữa/lắp đặt các thiết bị điện, công nghệ thông tin, ngoại ngữ… Thông qua đó, các bạn học viên, sinh viên theo học ngành này sẽ có đầy đủ những kiến thức và kỹ năng để thực hiện và phục vụ tốt trong quá trình thiết kế hệ thống truyền tải và sử dụng điện.

Trả lời