TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ – bet365 eee TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN CHO 419 EM HSSV CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ Ý THỨC RÈN LUYỆN TỐT

HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

Hôm nay ngày 02/10/2023, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Trung cấp Kinh tế – bet365 eee tổ chức lễ kết nạp đoàn viên cho 419 em HSSV có kết quả học tập và ý thức rèn luyện tốt.

Tập thể Đoàn viên – HSSV Phan Chu Trinh hứa và quyết tâm ra sức thi đua, phấn đấu, xung kích tiền phong gương mẫu – đâu cần có HSSV, đoàn viên Phan Chu Trinh, đâu khó có đoàn viên – HSSV Phan Chu Trinh. PHAN CHU TRINH – NƠI ĐÁNG ĐỂ HỌC!

Trả lời