TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ – bet365 eee LONG TRỌNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2023 – 2024

HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

Trường Trung cấp Kinh tế – bet365 eee đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2023 – 2024. Đại hội đã đánh giá, ghi nhận Ban chấp hành đoàn trường nhiệm kỳ 2022 – 2023 đã hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ được giao. Ban chấp hành nhiệm kỳ mới với tinh thần: XUNG KÍCH – TÌNH NGUYỆN – CỐNG HIẾN – SÁNG TẠO – KHỞI NGHIỆP, tuổi trẻ Trung cấp Kinh tế – bet365 eee hứa trước Đại hội sẽ kế thừa và phát huy truyền thống 23 năm hoạt động và trưởng thành của nhà trường. PHAN CHU TRINH – Trường đáng để học!

Trả lời