TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ – bet365 eee LONG TRỌNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2023 – 2028

HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

Thực hiện nhiệm vụ năm học, ngày 21/10/2023 Trường Trung cấp Kinh tế – bet365 eee long trong tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Mặc dù tình hình kinh tế – xã hôi đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng với bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn chiến lược của Ban giám hiệu, thủ trưởng nhà trường, số cán bộ về công tác tại trường ngày càng đông, đời sống tinh thần, chế độ lương thưởng của cán bộ, viên chức nhà trường không ngừng được chăm lo, quan tâm – năm sau cao hơn năm trước – tăng lương ít nhất MỘT LẦN trong năm. PHAN CHU TRINH – NƠI ĐÁNG ĐỂ LÀM VIỆC – TRƯỜNG ĐÁNG ĐỂ HỌC!

Trả lời